Darkness and light inside us

  • Dark & light inside Us - Mykola Babiy - Plyontanism - acrylic - IRELAND - DUBLIN

Darkness and light inside us

A picture is created from randomly drawn lines with closed eyes. Depending on the mood of the day, a unique emotionally filled picture is created.
My vision of the picture is this: on the yellow waves of life is a big heart that reflects the human soul that was created and consists of great and pure love. Darkness is represented in the form of a devil’s horn. Light represents the wing of an angel. These are two forces that penetrate our souls throughout our lives and change us inside depending on how we allow them to do so. Points are what we get in life from parenting and schooling, learning, communicating, and interacting with everyone and everything we encounter throughout our lives. Therefore, the glasses through which we see the world are the amount of access that we give to the dark and light forces to control and influence our lives.
Each is a moon and has a dark side that it never shows to anyone. – Mark Twain
I wish everyone not to be exposed to darkness and to keep pure love and light in your hearts throughout your life.


Темнота і світло всередині нас. Створена картина з довільно намальованих ліній з закритими очима. Залежно від настрою дня створюється неповторна емоційно наповнена картина.
Моє бачення картини таке: на жовтих хвилях життя знаходиться велике серце яке відображає людську душу яка була створена і складається з великої і чистої любові. Темнота представлена у вигляді диявольського рогу. Світло представляє крило ангела. Це дві сили які на протязі нашого життя проникають у нашу душу і змінюють нас всередині в залежності від того як ми їм це дозволяємо. Окуляри це те що ми отримуємо в житті від батьківського і шкільного виховання, навчання, спілкування і взаємодії з усім хто і що зустрічається нам впродовж нашого життя. Тому окуляри через які ми бачимо світ це і є та величина доступу яку ми надаємо темним і світлим силам керувати і впливати на наше життя.
Кожен є місяцем і має темну сторону, яку він ніколи нікому не показує. – Марк Твен
Бажаю усім не піддаватись впливу темноти і зберегти на протязі життя чисту любов і світло у ваших серцях

Buy it here Darkness And Light Inside Us

,

, , ,

Project Details

Give a comment